Säkrare kommunikation i koncernen

Tre bolag gick en dag samman, Great Security, Detecta och Lås- och larmteknik. Det nya gemensamma namnet var Great Security. Med det uppstod behovet av att samla den nya konstellationen och det gjordes i allt från att se över sitt gemensamma erbjudande, profilering, hemsida, annonser och så vidare. Kommunikationen var självklart lika viktig internt som externt, för att sammanfoga de olika företagskulturerna. Vi har därför hjälpt Great Security igenom det viktiga värdegrundsarbetet som landade i en långsiktig positioneringsstrategi. Strategin förverkligades i ett kommunikationskoncept med den franska bulldogen som fick stå för intelligent säkerhet. Snällare och tålmodigare modell får man leta efter. En mycket stark och omtyckt budskapsbärare som fått sin givna plats i all kommunikation gentemot målgruppen.

LÄS MER