Bländande nyhet tog den svenska marknaden via event och smart phones

Strålande vitt leende bländade via event, smarth phones och många fler brand touchpoints när iWhite Instant lanserades på den svenska marknaden. Hemligheten bakom produkten är att den ger vitare tänder utan väteperoxid, något som är ovanligt. Det berättade vi om för professionen via traditionella medier parallellt med sociala medier. Ett mässkoncept riktat mot deltagare i Top Model-eventet i Stockholm var en viktig pusselbit som sträckte sig hela vägen ut i sociala medier och direkt in i målgruppens smartphones. Det gav snabb interaktion både på plats och utanför eventområdet. Via en app kan man själv testa och se vilken skillnad iWhite kan göra för leendet. Ett parallellt kampanjande riktat mot både profession och direktanvändare i flera kanaler gav iWhite en stark start.

LÄS MER