Pilotprojekt av ny affärsmodell för fler ungdomsbostäder - med flera målgrupper

Hur förhandsvisar vi det nya konceptet KUB, Kompakt Ungt Boende, mot tre olika målgrupper? undrade Moelven och deras samarbetspartner OWC Arkitekter? Vi svarade med att peka på det tredelade erbjudandet med ny boprodukt, ny förstudietjänst och en ny samarbetsform för beslutsfattare på fastighetsmarknaden, stadsbyggnadskontor och lokalpolitiker i samband med Nordbygg 2014. För att få loss urban tomtmark och investeringsvilligt kapital till ungdomsbostäder, måste varje målgrupp i byggprocessen se vinsterna med ett förändrat arbetssätt. De måste också förstå att Kompakt Ungt Boende erbjuder en affärsmässigt intressant lösning på flera betydande samhällsproblem.

LÄS MER

Så, vi visade helt enkelt flexibiliteten och de arkitekturmässiga kvaliteterna. Till det grupperade vi nyckelargument för varje målgrupp kring ett tänkt Kompakt Ungt Boende där KUB presenterades som ett invändningsfritt boende-, miljö- och affärskoncept. Det hela resulterade i ett stort antal intressenter som möjliggjorde pilotprojektets start.

LÄS MER