Vår mission:
Få fler att visa mer hjärta

Think Happy Thoughts vill vara med och göra Örebro till en bättre plats att leva på – för alla örebroare. Som utvald partner har vi fått förtroendet att förtydliga vad Örebro Stadsmission gör och står för.

– Redan i första mötet med THT kände vi att vi hade hittat rätt, säger direktor Monica Gunnarsson. Vår nya, gemensamma grafiska profil har blivit en symbol för vår nysatsning och breddade verksamhet i Örebro. Tydligheten är viktig för en rörelse som bygger på gåvor och frivilliga insatser. Ju tydligare identitet, desto fler örebroare når vi fram till. Och ju fler givare, desto mer kan vi uträtta.

Profilen förmedlar såväl allvar som glädje och innanförskap, och används nu i trycksaker, annonsering, DR, trafikreklam och film för sociala medier, samt i merchandise för ett varmare Örebro. Kampanjerna för Örebro Stadsmission är ett CSR-­‐åtagande i samarbete med fotograferna i Magnus Wahman samt Pavel Koubek, IKON. Även orebrostadsmission.se har fått en lättare grafisk redesign, medan en ny strategi och struktur tas fram för webbplatsen. Där finns förstås all info om hur du och ditt företag kan stödja stadsmissionen som medlem, volontär, ambassadör eller partner. 

LÄS MER