För livets alla äventurer

Bilbranschen är traditionellt sett mycket teknik och prestanda. Hur möter man en mansfokuserad bransch som faktiskt också har hela den kvinnliga befolkningen med körkort som potentiella kunder? I varumärkesarbetet med workshops som ledde fram till utvecklingen av nytt kommunikationskoncept - med nytt grafiskt manér, ny tonalitet och ny tagline, För livets alla äventurer, lades grunden för det koncept som är idag. Det passar in på de segment av marknaden som vi tillsammans med vår uppdragsgivare prioriterar i det fortsatta och sjösatta arbetet och som särskiljer sig på ett personligt sätt från konkurrenter på marknaden. Lyckat, om du frågar kunden!

LÄS MER