Logistik och grafisk profil med ScandFibre

Vi älskar helhetsgrepp, när vårt arbete syns från det lilla till det stora och verkligen lyfter kundens identitet. Därför blev vi glada när vi blev ombedda att ta fram grafisk profil, kommunikationskoncept och hemsida – som återspeglas i allt från visitkort till kontorets inredning. Uppdragsgivare är ScandFibre Logistics, Sveriges största logistikföretag för järnvägstransporter åt skogsindustrin. ScandFibre ägs av BillerudKorsnäs AB, SmurfitKappa Kraftliner AB, Mondi Dynäs AB och Holmen AB.

Det naturliga ansiktet utåt för ScandFibre är hemsidan. Uppdraget bestod i att ta fram en ny grafisk profil och kommunikationskoncept samt att sätta ScandFibre på tåglogistikkartan. Förutom en publik hemsida finns det ett intranät med bland annat ett spårningssystem där kunderna kan följa sin frakt. Givetvis gjordes det också en mobilanpassad webbsida.
www.scandfibre.se

LÄS MER