Syftesdrivet varumärkesbyggande och prestationsbaserad reklam kan upplevas som varandras motpoler men det behöver inte vara så. Snarare det motsatta. Skapa konvergens mellan att bygga varumärke och den försäljningsdrivande marknadsföringen så att synergierna sinsemellan låter dig slippa välja. Ja, det är möjligt!

Alla i verksamheten vet att det är viktigt med ett starkt varumärke och när ni gör marknadsinsatser utifrån ert faktiska varumärkeslöfte som ska vinna era kunders hjärtan över tid, tycker varenda en internt att det är bra. Det byggs en stolthet kring varumärket hos er och vissa kanske till och med slår sig för bröstet. Men när frågan kommer, vad ger det här egentligen? Hur kan vi ”räkna hem” detta? Då är svaren snåriga. Känner du igen dig? Har det blivit svårare att få igenom budgeten för varumärkesbyggande aktiviteter på sistone? Senaste försäljningskampanjen som ni körde gjorde ju att ni sålde slut på lagret, varför inte göra det igen? Och igen?

Varför du behöver bygga varumärke och samtidigt skapa tillväxt

Försäljningsdrivande marknadsföring, prestationsbaserad reklam eller ”performance marketing” är högt uppsatt på agendan numera. Troligtvis just för att det är enkelt att kika på den faktiskta ROIn. Men, ni kommer inte kunna förlita er på bara den typen av insatser och det vet du säkert redan. Genom att bygga varumärke över tid kommer ni finnas kvar år efter år. Då blir ni beståndiga på en marknad som kanske annars svajar.

"Performance marketing is the oxygen and when it runs out, you’re dead. But purpose-driven brand marketing — that’s your nutrition. You need it.” 

- Mayur Gupta
Chief Marketing & Strategy Officer, Gannett
Forbes World’s Top 50 CMO

Kampanj efter kampanj för att driva försäljning och tillväxt kan verka lockande. Framförallt om det tidigare gett fantastiska resultat. Men se till att värna om varumärket och ert varumärkeslöfte. Det är därför era kunder kommer ihåg er och kommer välja er gång efter gång. Speciellt över tid. Utan syftesdrivet varumärkesbyggande kommer ni säkert överleva - några dagar, veckor eller kanske månader åtminstone - men ert varumärke kommer så småningom att dö ut och det kommer bli en långsam död.

Varumärkesbyggande som driver försäljning - så gör du

Att välja det ena eller det andra kan med andra ord hålla på kort sikt, men långsiktig tillväxt kan endast ske vid punkten av konvergens sinsemellan. När du får dessa att lira kommer du märka att det ena dessutom ger schvung åt det andra. Det betyder alltså att du heller inte endast kan förlita dig på marknadsaktiviteter som syftar till att bygga varumärke. Dessutom måste du få dina varumärkesbyggande aktiviteter att prestera resultat från start annars kommer ni aldrig kunna realisera ert varumärkeslöfte.

Så, hur gör man?

  1. Ha ett tydligt varumärkeslöfte som dessutom är tydligt förankrat i organisationen.
  2. Vid er prestationsbaserade reklam, försäljningsdrivande marknadsföring, kampanjer etc. se till att dessa är sprungna ur varumärkeslöftet, likt alla era aktiviteter på marknaden.
  3. Använd data från genomförda kampanjer och analysera den utifrån ett varumärkeslöftes perspektiv. Fundera exempelvis över: Vad ligger i linje med ert varumärkeslöfte? Hur kan varumärkeslöftet utvecklas, definieras tydligare och vad går hem hos er tilltänkta målgrupp? Använd dessa slutsatser vidare i er försäljningsdrivande marknadsföring.
  4. Är du konsekvent med punkterna innan kommer du aldrig hamna utanför loopen där dessa just skapar synergier för varandra.
  5. Va konsekvent. Det kommer ge er hållbar tillväxt.

Undrar du nu hur skapar man ett stadigt fundament att stå på, en varumärkesplattform att alltid utgå ifrån och luta sig tillbaka mot? Här berättar vi mer om hur du gör just det!