INTEGRITETSPOLICY FÖR THINKHAPPYTHOUGHTS.SE

Denna policy förklarar hur vår webbplats thinkhappythoughts.se samlar in och behandlar uppgifter om dig, vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan utöva dina rättigheter. Vi anser att det är viktigt att skydda alla personuppgifter, och därför strävar vi alltid efter att utforma vår webbplats med respekt för din integritet.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än nödvändigt, eller vad som behövs för ändamålet, samt att använda de uppgifter som är minst integritetskänsliga.

Hela denna integritetspolicy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.
Förteckning:

  1. Personuppgifter vi samlar in och hur de används
  2. Hur behandlar ni mina personuppgifter?
  3. Hur är det med cookies och liknande tekniker?
  4. Vem delar ni mina uppgifter med?
  5. Var behandlar vi dina uppgifter?
  6. Vilka rättigheter har jag?
  7. Hur använder jag mina rättigheter?
  8. Ändringar i denna policy
  9. Vem är personuppgiftsansvarig?

1. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR DE ANVÄNDS

Personuppgifter är de uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person. De specifika uppgifter som vi behandlar är namn, företagsnamn och e-postadress som lämnas till oss via kontaktformulär på webbplatsen. Vi behandlar även de uppgifter som lämnas via e-post. Personuppgifterna behandlas för att vidta begärda åtgärder, som att exempelvis besvara frågor eller skicka material. Personuppgifterna kan också komma att användas för direkt marknadsföring till mottagare i deras yrkesroll, samt kund- och marknadsanalyser, inbjudningar till möten eller andra yrkesmässiga kontakter som rör våra produkter och tjänster.

När du besöker webbplatsen, eller vid nedladdning av dokument, behandlar vi automatiskt den information som under vissa förutsättningar kan utgöra personuppgifter. Det kan gälla uppgifter om tid, datum, nedladdning av fil, filens storlek, volym på överförda data, webbläsare, geografisk plats, referenskälla, besökets längd, språkinställningar, operativsystem, refererande domän och IP-adress. Syftet med denna typ av informationsbehandling är att tillhandahålla en intressant, säker och användarvänlig webbplats.

· Laglig grund

Vår behandling av personuppgifter är lagligt grundat, berättigat i intresset att marknadsföra våra tjänster och produkter, samt att kommunicera med kunder, leverantörer och andra intressenter. Det ger oss också möjlighet att erbjuda en intressant, säker och användarvänlig webbplats. I vissa fall är den lagliga grunden för behandling av personuppgifter nödvändig för att kunna fullfölja ett avtal eller vidta begärda åtgärder från en användare som angett sina uppgifter. När det gäller s.k. cookies är den lagliga grunden samtycke. Närmare information om denna behandling framgår av avsnittet om cookies och liknande tekniker nedan.

· Lagringstid

I de flesta fall sparar vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med själva behandlingen. Vi raderar de personuppgifter som du begär skall tas bort, eller också om vi får kännedom om att de behandlade personuppgifterna inte längre är aktuella.

· Överföring till tredje part

Vi utgår alltid ifrån att inte lämna ut personuppgifter till oberoende tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att följa gällande lagar, regler eller avtal. Det kan exempelvis handla om våra leverantörer inom områden som informationssäkerhet, IT, ekonomi och marknadsföring. Om vårt bolag ingår i - eller kommer att ingå i - en koncern, kan dina uppgifter komma att delas med andra företag inom koncernen. Vi säljer dock aldrig dina personuppgifter till tredje part, eller låter tredje part på något sätt för eget syfte använda personuppgifter som lämnats till oss. Undantag gäller viss teknisk som under särskilda förutsättningar delas med tredje part enligt nedan.

· Säkerhet

Våra rutiner och arbetssätt säkerställer att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vår utgångspunkt är att endast personer inom vår organisation som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

· Överföring till länder utanför EU/ESS

Vi behandlar normalt sett endast personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter, samt teknisk information, kan däremot i vissa situationer komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som har en korrekt och lämplig skyddsnivå för personuppgifter. Undantag kan ske och personuppgifter kan komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som saknar lämpliga skyddsnivåer för personuppgifter, dock enbart efter att vi vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder.

· Rättigheter rörande personuppgifter

Du har rätt att på egen begäran och utan omotiverat dröjsmål få tillgång till dina personuppgifter, samt har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad och att få dina personuppgifter överförda till någon annan. Slutligen har du även rätt att begära att dina personuppgifter inte kommer användas för direkt marknadsföring. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, funderingar eller om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Det finns även möjlighet att kontakta en behörig tillsynsmyndighet.

· Ändringar

Vi uppdaterar kontinuerligt denna integritetspolicy, och vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om det skett några förändringar innan du använder webbplatsen.

· Länkar

På vår webbplats förekommer det ibland länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser står normalt sett inte under vår kontroll och omfattas inte av denna integritetspolicy. Därför uppmanar vi dig att ta del av den specifika webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter.

2. HUR BEHANDLAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Detta avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter vi kan komma att behandla om dig, och för vilka syften de behandlas. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in, samt hur länge de sparas.

· Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats tar vi hjälp av en leverantör för att samla in särskilda loggar som innehåller nätidentifierare och tidstämplar. Dessa uppgifter samlar vi in för att se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för denna typ av behandling är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via loggarna avidentifieras direkt, och sparas därför inte i vårt system.

3. HUR ÄR DET MED COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?

När du besöker vår webbplats får du ange om du samtycker till cookies eller inte. Cookies används bland annat i syfte att identifiera dig som unik och återkommande besökare, analysera användningen av vår webbplats, sammanställa en profil över dina intressen för att kunna visa dig relevanta annonser på andra webbplatser, samt ge dig tillgång till tredjepartstjänster.

Vi använder oss av cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du loggar in. Nedanstående tabell förklarar vilka cookies vi använder, samt för vilka ändamål.

Funktionella:

Namn: UserMatchHistory
Domän: .linkedin.com
Lagringstid: 1 månad
Syfte: LinkedIn sätter denna cookie för att synkronisera ID för LinkedIn Ads. 

Namn: lidc
Domän: .linkedin.com
Lagringstid: 1 dag
Syfte: LinkedIn sätter denna lidc-cookie för att underlätta valet av datacenter.

Namn: li_gc
Domän: .linkedin.com
Lagringstid: 5 månader 27 dagar
Syfte: LinkedIn sätter denna cookie för att spara besökarens samtycke till användning av cookies för icke nödvändiga ändamål.

Namn: __cf_bm
Domän: .vimeo.com
Lagringstid: 29 minuter
Syfte: Cloudflare sätter denna cookie för att stödja Cloudflare Bot Management.

Namn: _hjAbsoluteSessionInProgress
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 29 minuter
Syfte: Hotjar sätter denna cookie för att upptäcka en användares första sidvisningssession genom att spara ett sant/falskt-värde.

Analytiska:

Namn: AnalyticsSyncHistory
Domän: .linkedin.com
Lagringstid: 1 månad
Syfte: LinkedIn sätter denna cookie för att lagra information om när en synkronisering ägde rum med lms_analytics-cookien.

Namn: _ga_*
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 1 år 1 månad 4 dagar
Syfte: Google Analytics ställer in denna cookie för att lagra och räkna sidvisningar. 

Namn: _ga
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 1 år 1 månad 4 dagar
Syfte: Google Analytics sätter denna cookie för att beräkna besökar-, sessions- och kampanjdata och för att spåra användningen av webbplatsen för dess analysrapport. Denna cookie lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att känna igen unika besökare. 

Namn: _fbp
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 3 månader
Syfte: Facebook sätter denna cookie för att visa annonser, antingen på Facebook eller på en digital plattform som drivs av Facebook-annonsering efter att ha besökt webbplatsen.

Namn: CONSENT
Domän: .youtube.com
Lagringstid: 2 år
Syfte: YouTube sätter denna cookie via inbäddade YouTube-videor och registrerar anonym statistik.

Namn: CLID
Domän: www.clarity.ms
Lagringstid: 1 år
Syfte: Microsoft Clarity har ställt in den här cookien för att lagra information om hur besökare interagerar med webbplatsen. Cookien bidrar till att ge en analysrapport. Datainsamlingen inkluderar antal besökare, var de besöker webbplatsen och vilka sidor de besöker. 

Namn: __utmt_UA-*
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 9 minuter
Syfte: Google Analytics ställer in denna cookie för att samla in statistisk information om användarbeteende på webbplatsen. 

Namn: _clck
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Microsoft Clarity ställer in den här cookien för att behålla webbläsarens Clarity-användar-ID och inställningar som gäller uteslutande för den webbplatsen. Detta ser till att åtgärder som vidtas vid senare besök på samma webbplats kopplas till samma användar-ID. 

Namn: _hjFirstSeen
Domän: .thinkhappythoughts.seLagringstid: 29 minuterSyfte: Hotjar sätter denna cookie för att identifiera en ny användares första session. Den lagrar värdet sant/falskt som anger om det var första gången som Hotjar såg användaren. 
Namn: _hjSession_*
Domän: .thinkhappythoughts.seLagringstid: 29 minuterSyfte: Hotjar ställer in denna cookie för att säkerställa att data från efterföljande besök på samma webbplats tillskrivs samma användar-ID, vilket finns kvar i Hotjar-användar-ID, som är unikt för den webbplatsen.

Namn: _hjSessionUser_*
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Hotjar ställer in denna cookie för att säkerställa att data från efterföljande besök på samma webbplats tillskrivs samma användare, vilket finns kvar i Hotjars användar-ID, som är unikt för den webbplatsen.

Namn: SM
Domän: .c.clarity.ms
Lagringstid: session
Syfte: Microsoft Clarity cookie har ställt in den här cookien för att synkronisera MUID mellan Microsoftdomäner. 

Namn: _clsk
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 1 dag
Syfte: Microsoft Clarity ställer in den här cookien för att lagra och konsolidera användarens sidvisningar i en enda sessionsuppteckning. 

Namn: MR
Domän: .c.bing.com
Lagringstid: 7 dagar
Syfte: Denna cookie, satt av Bing, används för att samla in användarinformation för analysändamål.

Namn: MR
Domän: .c.bing.com
Lagringstid: 7 dagar
Syfte: Denna cookie, satt av Bing, används för att samla in användarinformation för analysändamål.

Namn: _hjRecordingEnabled
Domän: thinkhappythoughts.se
Lagringstid: aldrig
Syfte: Hotjar ställer in denna cookie när en inspelning startar och läses när inspelningsmodulen initieras, för att se om användaren redan befinner sig i en inspelning i en viss session.

Namn: _hjTLDTest
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: session
Syfte: För att bestämma den mest allmänna cookiestigen som måste användas istället för sidans värdnamn ställer Hotjar in _hjTLDTest-cookien för att lagra olika URL-delsträngsalternativ tills den misslyckas.

Prestanda: 

Namn: __utma
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 1 år 1 månad 4 dagar
Syfte: Google Analytics ställer in den här cookien för att skilja mellan olika användare och sessioner. Cookien skapas när JavaScript-biblioteket verkställs och det inte finns några befintliga __utmacookies. Cookien uppdateras varje gång som data sänds till Google Analytics. 

Namn: __utmc
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: session
Syfte: Google Analytics ställer in den här cookien för att möjliggöra samverkan med urchin.js, en äldre version av Google Analytics, och används tillsammans med __utmbcookien för att avgöra vilka sessioner/besök som är nya. Den raderas när användaren stänger webbläsaren. 

Namn: __utmz
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 6 månader
Syfte: Google Analytics ställer in den här cookien för att lagra trafikkällan eller kampanjen genom vilken besökaren kom till sajten.

Namn: __utmb
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 29 minuter
Syfte: Google Analytics ställer in den här cookien för att avgöra nya sessioner/besök. __utmbcookien skapas när JavaScript-biblioteket verkställs och det inte finns några befintliga __utmacookies. Den uppdateras varje gång som data sänds till Google Analytics. 

Namn: SRM_B
Domän: .c.bing.com
Lagringstid: 1 år 24 dagar
Syfte: Används av Microsoft Advertising som ett unikt ID för besökare.  

Annonsering: 

Namn: bcookie
Domän: .linkedin.com
Lagringstid: 1 år
Syfte: LinkedIn sätter denna cookie från LinkedIns delningsknappar och annonstaggar för att känna igen webbläsar-ID.

Namn: bscookie
Domän: .www.linkedin.com
Lagringstid: 1 år
Syfte: LinkedIn sätter denna cookie för att lagra utförda åtgärder på webbplatsen.

Namn: YSC
Domän: .youtube.com
Lagringstid: session
Syfte: YouTube sätter denna cookie för att spåra visningar av inbäddade videor på YouTube-sidor. 

Namn: VISITOR_INFO1_LIVE
Domän: .youtube.com
Lagringstid: 5 månader 27 dagar
Syfte: YouTube sätter denna cookie för att mäta bandbredd och avgöra om användaren får det nya eller gamla spelargränssnittet.

Namn: yt-remote-device-id
Domän: youtube.com
Lagringstid: aldrig
Syfte: YouTube sätter denna cookie för att spara användarens videopreferenser för inbäddade YouTube-videor. 

Namn: yt-remote-connected-devices
Domän: youtube.com
Lagringstid: aldrig
Syfte: YouTube sätter denna cookie för att spara användarens videopreferenser för inbäddade YouTube-videor. 

Namn: test_cookie
Domän: .doubleclick.net
Lagringstid: 15 minuter
Syfte: doubleclick.net sätter denna cookie för att avgöra om användarens webbläsare stöder cookies

Namn: li_sugr
Domän: .linkedin.com
Lagringstid: 3 månader
Syfte: LinkedIn ställer in denna cookie för att samla in användarbeteendedata för att optimera webbplatsen och göra annonser på webbplatsen mer relevanta.

Namn: MUID
Domän: .clarity.ms
Lagringstid: 1 år 24 dagar
Syfte: Bing sätter denna cookie för att känna igen unika webbläsare som besöker Microsofts webbplatser. Den används för annonsering, webbplatsanalys och annan verksamhet. 

Namn: ANONCHK
Domän: .c.clarity.ms
Lagringstid: 9 minuter
Syfte: ANONCHK-cookien, som ställs in av Bing, används för att lagra användarens sessions-ID och verifiera annonsklick på Bings sökmotor. Cookien bidrar till rapportering och personanpassning också.
 
Namn: yt.innertube::requests
Domän: youtube.com
Lagringstid: aldrig
Syfte: YouTube sätter denna cookie för att registrera ett unikt ID för att spara data om vilka videor från YouTube som användaren har sett.

Namn: yt.innertube::nextId
Domän: youtube.com
Lagringstid: aldrig
Syfte: YouTube sätter denna cookie för att registrera ett unikt ID för att spara data om vilka videor från YouTube som användaren har sett.

Okategoriserade: 

Namn: _hjIncludedInSessionSample_3511339
Domän: .thinkhappythoughts.se
Lagringstid: 29 minuter
Syfte: Beskrivning är för närvarande inte tillgänglig.

Namn: VISITOR_PRIVACY_METADATA
Domän: .youtube.com
Lagringstid: 5 månader 27 dagar
Syfte: Beskrivning är för närvarande inte tillgänglig.

 

På webbplatsen kan innehåll bäddas in från Vimeo. Vimeo placerar cookies i din webbläsare när du klickar på inbäddat innehåll från Vimeo på vår webbplats. Think Happy Thoughts saknar åtkomst till, och kan inte heller styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som de kan samla in. Läs mer om hur Vimeo hanterar cookies.

Du har tillåtelse i din webbläsare eller enhet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan exempelvis välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att vissa delar av vår webbplats kanske inte kommer fungera - eller fungera som de ska - om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

 

4. VEM DELAR NI MINA UPPGIFTER MED?

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver det som anges i denna policy, såvida vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra vår rättsliga plikt, eller som vi har fått ditt samtycke till sådant utlämnande.  Detta utesluter dock inte att vi kan använda särskilda personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter och behandlar dessa uppgifter för vår räkning, och i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

5. VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/ESS. Dock kan dina uppgifter i vissa situationer komma att överföras, och även behandlas, i ett land utanför EU/ESS. Skulle det ske kommer vi att vidta alla timma, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå - jämförbar med, och i samma nivå som, det skydd som erbjuds inom EU/ESS.

6. VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

· Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är kostnadsfri för dig att begära.

· Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

· Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Dock kan det finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

· Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

· Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

· Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

· Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för informationsförmedling genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

· Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

1. Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka ett meddelande till oss. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

8. ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Vi kommer meddela dig om ändringar i denna policy genom att publicera den uppdaterade versionen på webbplatsen thinkhappythoughts.se. Vid väsentliga ändringar kommer vi också meddela dig på lämpligt sätt och - om det krävs - be om ditt samtycke.

9. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Think Happy Thoughts AB (org. nr 556709-3355) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 019 – 125 250 eller via e-post till info@thinkhappythoughts.se.

 

Think Happy Thoughts AB

Olaigatan 21, SE-703 61

Örebro, Sweden

+46 (0) 19 125 250

info@thinkhappythoughts.se

@thinkht

Integritetspolicy

Insikter och inspiration direkt i din mail. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

info@thinkhappythoughts.se