Strategiskt bollplank, slimmad produktionsbyrå eller outsourcad marknadsavdelning?

Vi är en reklambyrå med fullserviceverksamhet. I det ligger att vi gör allt från strategi- och analysarbete till leverans av slutprodukt och uppföljning. Dina behov sätter ribban för vårt samarbete. Behöver du strategisk kompetens och ett team som realiserar er marknadsplan, som vi tillsammans har lagt, så är vi det. Åt flera kunder agerar vi med andra ord som outsourcad marknadsavdelning och är en del av företagets framtidsgrupp. Tillsammans sätter vi årsplaner och genomför dem efter lagd strategi.

Söker du å andra sidan en snabbfotad produktionspartner har vi arbetsgrupper som kan spela andrafiol. Dina behov sätter ramarna. Våra största affärsområden är inom hälsa och retail, men vi behärskar och har erfarenhet långt bortom dem. På byrån finner du självklart IMA-diplomerade medarbetare. Flera av våra uppdragsgivare arbetar inom B2B - och i blandningen av uppdrag hittar vi frön och inspiration till nästa stora idé.

LÄS MER

Från ax till limpa

Strategi

LÄS MER

Storytelling

LÄS MER

Design

LÄS MER

Produktion

LÄS MER

”Strategi handlar om att göra val och kompromisser. Det handlar om att medvetet välja att vara annorlunda.”
– Michael Porter

I grunden handlar det om att välja ett proaktivt förhållningssätt till skillnad från ett reaktivt förhållningssätt till marknaden. Springa runt och släcka bränder eller aktivt forma framtiden för företaget och branschen. Våga vara annorlunda, annars smälter du in i tapeten, men grunda strategin på medvetna val. Vår varumärkesstrateg hjälper ert företag genom hela processen med väl inarbetade modeller till en hållbar varumärkesstrategi. Så att ni kan göra de rätta valen - idag och på framtida marknader.

Storytelling är den äldsta formen av kommunikation. Redan innan hus fanns samlades vi runt lägereldar och i hyddor över hela världen och berättade historier. Idag är storytelling ett modeord, men med samma innebörd som då, att förstärka en upplevelse genom att berätta i ord, bilder, symboler och genom att ge våra känslor uttryck. Upplevelsen vi talar om idag är varumärkesupplevelsen. Hos oss betyder det att vi identifierar varumärkets emotionella fördelar (ESP) och skapar en budskapsplattform med ett starkt varumärkeslöfte, som får genomsyra all kommunikation från grafisk profil, förpackningsdesign och kommunikationskoncept till kampanjmaterial, sociala medier, hemsidor och events. Hur lyder ditt brand statement?

"Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”
– Steve Jobs

Utsidan ger insidan en chans, och insidan ger utsidan glans. Vi tror inte att design bara är ett läckert yttre utan en förutsättning för att kommunikationen ska hålla ihop när än kunden möter varumärket. Kommer varumärket i framtiden att utvidgas till flera kategorier, fler marknader eller målgrupper? Hur påverkar designen målgruppens köpbeteende eller användning av produkten? Utifrån kundinsikter och affärsmål utarbetar vi designstrategi som sedan anpassas till uppdraget. Designen påverkar sedan all kommunikation och sammanfattas ofta i en grafisk profil, brand book, kommunikationskoncept, webbdesign eller kanske i ett koncept för butiksinredning.

Det ultimata samarbetet uppstår när vi arbetar tillsammans med uppdragsgivaren hela vägen, från strategi till produktion och genomförande av aktiviteter. Vi är en fullservicebyrå som ser till att varumärkets kärnvärden landar lika starkt hos målgruppen vid produktens leverans eller via kommunikationen som det var vid strategimötet i företagets ledningsgrupp långt tidigare.
Hos oss finner du en strategisk kompass eller sparringpartner, men även en mycket effektiv och lyhörd reklamfabrik där du liksom tomtefar bara behöver sätta din OK-stämpel i rumpan på dockan innan du lanserar din nya kampanj på marknaden. Låt våra snabba reklamnissar göra varje dag till julafton.

Vad kan vi hjälpa dig med?

DIGITAL

Eftersom vi kan ta ett helhetsgrepp om all kommunikation ser vi till att era digitala satsningar förstärker och tangerar övriga kampanjer och mediaval. De digitala aktiviteterna är en förlängning av strategin, och bör vara en pusselbit som passar med övriga. Delmålen för de olika enheterna kan vara olika, som exempelvis en mobil app och en reklamfilm, men slutmålet är oftast detsamma. Därför kräver det en partner som kan hantera alla media parallellt, och det kan vi. Vi ser till att du hittar rätt i djungeln av CMS-system, intranät och responsiv webbdesign. Fråga oss om sociala medier, webb-tv, SEO och iBeacons!

EVENT

Upplevelsebaserad marknadsföring är det personliga mötet mellan varumärket och kunden. Då har vi möjlighet att använda målgruppens alla sinnen för att framföra det budskap, den image eller känsla som vi vill att kunden ska bära med sig och förmedla vidare. Som avsändare har du kontroll över hela situationen och därför kan mötet med ditt varumärke regisseras till perfektion, vilket är omöjligt i andra typer av media. Området event rymmer allt från stora möten och konferenser till mässor, turnéer, produktlanseringar, gerillamarknadsföring och in-store-events. Vi ser till att eventet blir mer än en bock i kalendern och att det finns en strategi, en målsättning, en budskapsbärande idé och ett genomförande som klickar.

PRINT

Trycksaker och annonser bruka idag ovärdigt omnämnas som ”gammelmedia”. Men liksom storytelling har haft en funktion i tusentals år så är en välformulerad annons eller ett snillrikt DM minst lika möjligt att ge stor effekt som en viral succé via sociala medier, om förutsättningarna är de rätta. Flera av våra kunder mäter fortfarande större resultat av återkommande DM än parallella aktiviteter online eller i TV. Alla har då oftast sitt berättigande eftersom de förstärker varandra, men för dessa exempel väger printmedia tyngst. Vi ser till att du får en optimal mediamix. För det är den rätta blandningen som skapar magin. I rätt sammansättning blir printproduktionen en lönsam investering.

MÄTNING

Gissa inte. Ta reda på hur det verkligen är! Att hoppa över marknadsanalysen är som att köra bil utan karta. Även om ni varit i trakterna tidigare så kan nya vägar ha dragits, och gamla blivit svårframkomliga för din typ av bil, vilket betyder att det tar längre tid och drar mycket mer bränsle innan ni når målet. Visst kostar en karta pengar, men inte i jämförelse med vad det kostar att navigera fel på marknaden. På vår byrå skattar vi kunskapen om marknaden och målgruppen mycket högt. Vi genomför därför löpande undersökningar tillsammans med, eller åt våra kunder, för att fatta rätt beslut gällande behov och utformning av olika marknadsaktiviteter.

SALES PROMOTION

Slaget om kunden står till sist ofta i butiken, vid köptillfället, i det personliga mötet mellan en säljare och den potentiella köparen. Ju längre fram i köpprocessen vi kan förflytta er kund redan innan, under och efter mötet, desto bättre utfall. För att hjälpa till finns det många möjliga hjälpmedel. Vi är experter på det man sammanfattar i säljfrämjande åtgärder eller sales promotion. Genom goda kunskaper om kunden, köpbeteende och er säljprocess kan vi ge er de skarpaste vapnen till slaget om kunden. Inom retail handlar det ofta om väl genomarbetade butiksmaterial, butiksinredning, appar eller butiksfilm. För B2B kan det handla om säljpresentationer, filmer, digitala hjälpmedel eller trycksaker. För att sporra säljarna ytterligare kopplar vi kanske samman säljkampanjen med säljtävlingar och säljtips via den digitala plattformen. Vi gör dig och ditt team till vinnare i slaget om kunden.

KAMPANJ

Har du fått i uppgift att sköta den viktigaste lanseringskampanjen på hundra år, eller att ta fram ytterligare en i raden av säljkampanjer som säljkåren förväntar sig med mer eller mindre entusiasm? Eller ska du kanske göra en lokalanpassning av en global kampanj till den nordiska marknaden? Vi vet vad som krävs för att en kampanj inte bara ska bli okej eller ännu värre, helt misslyckad. En väl genomarbetad strategi och plan för aktiviteterna, med tydligt mål, syfte och stor tonvikt vid en ordentlig implementering via säljkanalerna är förutsättningen för en professionellt genomförd kampanj. Den kreativa lösningen är en av byggstenarna för att lyckas. Vår ambition är att varje ny kampanj ska överträffa den föregående. Låt oss sikta förbi stjärnorna så kommer vi att genomföra många succékampanjer tillsammans.