Går det att spara tid samtidigt som leads rullar in? Eller att skapa personliga kundupplevelser helt per automatik? Absolut, och du har kommit helt rätt om du vill veta mer om begreppet Marketing automation, vad som krävs för att det ska fungera för just ditt företag och hur det möjliggör för dig att spara både tid och resurser.

Marknadsföring handlar om att väcka känslor. Att få uppmärksamhet och skapa intresse hos rätt personer, som i sin tur leder till konvertering. Syftet är att omvandla kunder till leads och få dem tillräckligt varma för att genomföra en lyckad försäljning - och det kan handla om allt från en tjänst, till en bil, till en jacka eller en matprodukt. Rätt riktad kommunikation ger resultat, men det kräver sitt arbete och sin tid.

Många företag sköter sin kommunikation manuellt och ”klickar på skicka” varje gång de vill komma i kontakt med sina kunder. Det är ett merarbete som kräver både arbetstid och resurser, och tar bort möjligheten att optimera och förbättra innehållet. Potentiella kunder kan dessutom falla mellan stolarna och väsentliga konverteringar kan gå förlorade.

Utmaningen ligger i att kunna vara tillgänglig för kunder 24/7, för att alltid kunna tillgodose rätt innehåll till rätt person – oavsett tid på dygnet. Genom att skapa en sömlös upplevelse kan vi förkorta kundresan och på ett effektivt sätt guida kunderna i rätt riktning, samtidigt som vi skapar långsiktiga relationer. Marketing automation gör allt detta möjligt, och är ett verktyg som redan anammats av flera företag med syfte att driva försäljning på ett mer effektivt sätt.

Vad är marketing automation?

Marketing automation är - lite förenklat - ett nytt sätt att göra det marknadsförare och kommunikatörer strävat efter sedan tidernas begynnelse: attract, convert, close, delight; men på ett mer effektivt sätt.

Marketing Automation är ett begrepp för automatiserad och personifierad marknadsföring. Det är en serie marknads- och säljdrivande flöden, som triggas igång och drivs av beteendedata. Marketing Automation innebär att man samlar in data om sina leads, för att sedan kunna automatisera och personalisera sin kommunikation mot dem. Det gör att vi kan anpassa vilket budskap som ska skickas till vem - och vid vilken tidpunkt.

Vi vet att kundernas köpbeetende har förändrats genom åren, och nu finns det ett sätt att hitta såväl som attrahera och behålla kunderna, vilket gör processen smidigare och kortare. Tillsammans med kunden kan vi skräddarsy vår framtida dialog och göra den automatiserad. Ni som företag får en överblick och förståelse för kunden, och kan analysera deras köpbeteende med hjälp av Marketing automation.

Med hjälp av personifierade mailutskick och relevant innehåll kan du bearbeta dina leads ända fram till avslutad försäljning. Företagen samlar ständigt in data i olika former om sina kunder - via exempelvis lämnade mailadresser - och kunden i sin tur förväntar sig någonting i gengäld. Efterlämnad personlig data ger företagen möjlighet att skapa personifierade utskick och riktade annonser.

Men är det så enkelt? Nja, du måste fortfarande ha en strategi och innehåll som ger värde och är relevant för dina kunder. Själva syftet är att kunna underhålla och omvandla varje lead, samt göra dem redo för nästa steg i deras köpresa.

Fördelar med Marketing automation

Företag behöver inte längre sitta och vänta på att kunder ska registrera sig för att sedan klicka på skicka varje gång du vill önska någon välkommen. Marketing automation gör att företaget kan effektivisera sina arbetsprocesser - både externt och internt - vilket sparar både tid och resurser, och skapar bättre kommunikation och synkronisering mellan sälj, marknad och kundservice. Det i sin tur leder till att vi kan uppnå bättre och mer långsiktiga relationer tillsammans med våra kunder, eftersom kommunikationen blir mer personifierad och relevant.

När en kund registrerar sig för ett nyhetsbrev, förväntar den sig att ni som företag ska kommunicera och ge hen något personligt - och kommunikation bör ske så snart som möjligt för att prenumeranten inte ska tappa intresset. Tillsammans med automatiserade e-postutskick och möjlighet att publicera vid exakta tidpunkter, ökar du chanserna för fortsatt engagemang och fler leads.

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle gör att kunderna känner sig omhändertagna. Genom att vårda våra kundrelationer kan vi också hjälpa dem att komma vidare i sin köpresa, vilket i sin tur kan leda till en högre konverteringsgrad.

Vad krävs för att använda Marketing automation?

Även om verktyget sköter dina marknadsaktiviteter automatiskt, så måste ditt företag eller vi på Think Happy Thoughts fortfarande göra ett grundläggande arbete för att verktyget ska nå sin fulla effekt - för även automatiserade flöden behöver kärlek och omtanke för att växa.

En viss grad av strategiskt tänkande krävs av dig oavsett om det gäller vårstädning, marknadsaktiviteter eller mathandling. Det är viktigt att ditt företag har ett tydligt mål och en plan för att denna insats ska leda er mot slutdestinationen.

Det finns några frågor som är viktiga att diskutera och besvara innan ni börjar:

 • vad är syftet till att vi ska använda oss av automatiserade flöden?
 • vad vill vi uppnå med dessa aktiviteter?
 • vilka delar ska automatiseras?
 • vilka KPI:er ska vi mäta och hur ska vi mäta resultaten?
 • har vi koll på vår kundresa och kundernas behov?
 • vad behöver vi skapa för innehåll?
 • till vem ska vi rikta budskapet för att driva till konvertering?
 • vilket verktyg ska vi använda oss av?
 • vilket CRM-system använder vi idag?

Ett tips är att börja undersöka de system ni eventuellt jobbar med idag, och ta reda på om något av dem kan användas för det här syftet. Till exempel e-postmarknadsföringsverktyg, affärs-/ekonomisystem eller ett CRM-system (Customer Relation Management System). Kanske kan ni bygga vidare i ert befintliga CRM och på så vis slippa ett led av integrationer mellan systemen? Eller kanske komplettera med ett verktyg som ni kan integrera med ert befintliga e-postmarknadsföringsverktyg?

Det kan ta lite tid och kraft att komma igång, men det finns mycket att vinna. Ni kan börja i det lilla, och lägga ambitionsnivån så att både budget och personal räcker till, för att sedan bygga på när ni ser att arbetet ger resultat.

Ett effektivt förarbete frigör värdefulla timmar som istället kan läggas på att skapa nytt givande content, optimera flöden och jobba med rätt innehåll till rätt målgrupper. Genom att automatisera det som går, får ni också tid att vässa och utveckla de delar av kommunikationen som fortsatt behöver skötas manuellt. Där kan ni utveckla en personlig och värdeskapande dialog med kunderna.

5 punkter att fokusera på i uppstartsfasen av Marketing automation

 1. Sätt en strategi med tydligt syfte och mål som passar just er verksamhet.
 2. Välj ett Marketing automation-verktyg efter dina behov.
 3. Börja i liten skala på de områden där ni ser störst potential till ökad försäljning eller leadsgenerering.
 4. Producera relevant innehåll i kombination med till exempel produktflöde från er e-handel.
 5. Testa, analysera och optimera flödet för bättre resultat.