CONTENT

Innehåll som skapar värde för målgruppen

Content-strategi

I en content-strategi tar man till vara på allt man vet om målgruppen från nulägesanalys och datadriven marknadsföring och möter målgruppens drivkrafter, önskemål och behov med relevanta ämnen. Strategin skapar struktur och tydlig riktning i arbetet med alla content-kanaler, och kompletteras med en content-plan där man rent praktiskt sedan arbetar med olika former av innehåll för alla plattformar.
 

En content-strategi innehåller följande grundstenar:

  • Planera
  • Skapa
  • Sprida
  • Mäta

Planera din content-strategi

Under planeringsarbetet sätter man upp syfte och mål för arbetet, och skapar sedan så kallade personashypoteser där vi identifierar olika typiska personligheter inom målgruppen som vi ska fånga med vårt content. Vi går igenom kundresan och vilka kanaler som målgruppen använder sig av, för att välja de format som skapar bäst värde för målgruppen och mest affärsnytta för ert företag.

Därefter väljer vi ämnesområden, oftast genom en så kallad content pillar strategy, där målsättningen är att det innehåll vi skapar ska kunna användas och återanvändas i många olika kanaler för bästa kostnadseffektivitet och SEO. Till sist sätter vi upp tidsplan, fördelar ansvarsområden och tar beslut om budget och omfattning av alla våra samlade insatser så att vi prioriterar rätt aktiviteter. 

Skapa innehåll och content

Under den kreativa delen av content-strategin så skapar vi innehållet för en längre period. Detta så att det ska bli kostnadseffektivt, ha arbetsfokus och en starkare röd tråd genom innehållet. Innehållet måste både skapa kundnytta, vara genuint och unikt för att bli tillräckligt attraktivt för målgruppen.

Under skapandeprocessen bryter vi ner ämnesområdena från planeringsstadiet till artiklar, inlägg, filmer eller annat innehåll. Många lider av dåligt samvete för content som ska skapas från grunden hela tiden, och det ger varken grogrund till bra content eller arbetsglädje. Därför samlar vi kraften för skapandet till färre tillfällen, och använder sedan tiden där emellan till att driva trafik till våra content-kanaler.
 
Allt det skapade materialet måste såklart ha ett tydligt syfte för ert företag och leda mot era affärsmål.

Sprida content

I strategiarbetet bestämmer vi även hur allt content ska spridas. Oftast landar vi i att använda en content calender i ett onlineverktyg för content-planering och spridning. Här finns den överskådliga planen, allt material samlat, möjlighet för delning och korrekturläsning för alla berörda parter, och kopplingar till de olika kanalerna där materialet ska publiceras.

Vi bestämmer frekvens och timing för olika former av spridning, samt om det ska finnas någon ”call to action” för att förflytta kunden till nästa steg på kundresan. Till exempel en uppmaning om att prenumerera på nyhetsbrev, ta kontakt för mer info eller offert.
 
När man sprider content så brukar man skilja på kanaler som är ”owned, paid or earned”. Ert content ska spridas på så många plattformar och i så många kanaler som möjligt för att vi ska kunna nå målgruppen där de konsumerar olika typer av innehåll. På så sätt återanvänder vi samma material, med viss anpassning, på många ställen och er ROI blir mycket högre än om man bara arbetar med en kanal.
 
Utan marknadsföring av ert content så tar det väldig lång tid att få spridning, och effekten kommer bli mycket lägre. Därför rekommenderar vi oftast olika former av annonsering, och då framför allt digital annonsering, som driver trafik till era kanaler där ert content finns. När vi väl fått dem till er sajt, läsare av era sociala medier eller e-nyhetsbrev, så kan vi samla in mer data om målgruppen, vilket gör att vi kan skapa ännu mer anpassat content och kommunicera ännu mer pricksäkra budskap och erbjudanden till dem.

Mäta resultat av contentproduktionen

Idag kan vi mäta nästan allt, och de data vi får in genom plattformarnas analysverktyg gör att vi kan skapa bättre, mer pricksäkert content, och lägga våra resurser på det som verkligen uppskattas och uppnår önskad effekt hos målgruppen. Därför avslutas strategidokumentet med en beskrivning av hur content-arbetet löpande ska följas upp och mätas. På så sätt gör vi hela tiden mer av det som faktiskt funkar!

Ta hjälp av en kommunikationsbyrå med content

En content-strategi är ett dokument, som ni sedan kan arbeta vidare efter själva som en karta och kompass för allt kommande content. Ni får struktur och rutiner för hur allt ska planeras, skapas, spridas och mätas.
 
Vill ni ha hjälp med att producera ert content, administrera en eller flera av de plattformar där det ska publiceras, eller driva trafik till era plattformar via digital annonsering så är det nästa steg så snart vi är klara med strategin.

Då använder vi oss av denna strategi, och det blir vår gemensamma guide för hur allt ska skötas. Det förenklar arbetet, och gör att alla inblandade kan arbeta effektivare mot samma mål.

Citattecken

Content marketing is constant marketing

Kajsa Jonsson

Kajsa Jonsson

Copywriter

070-575 15 70

fornamn.efternamn@tht.se

Nyfiken?

Är du intresserad av att veta mer om content? Hör av dig till Kajsa!

Vi börjar med ett mail…

Behöver jag göra massor av förarbete? Hur kommer vi igång? Inga frågor är för små, för stora eller dumma. Skriv till oss så leder vi dig genom hela resan mot nya framgångar.

Ser du inget formulär? Då kan det hända att du har en adblocker aktiverad, stäng av den och prova igen. Annars är du alltid välkommen att ringa till oss på 019-12 52 50.

Think Happy Thoughts AB

Olaigatan 21, SE-703 61

Örebro, Sweden

+46 (0) 19 125 250

info@thinkhappythoughts.se

@thinkht

Integritetspolicy

Insikter och inspiration direkt i din mail. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

info@thinkhappythoughts.se