Webben kan vara en fantastisk resurs för att främja och utveckla ett företag. Den första regeln? Gör det enkelt för potentiella kunder att hitta just dig.

Låt oss börja med grunderna: Vad är SEO?

Begreppet SEO omfattar en kombination olika strategier som syftar till att öka en webbplats synlighet genom att förbättra dess position i sökmotorernas ranking - med andra ord i de icke-betalda resultaten, även kallade organiska resultat. För att göra en väldigt lång historia kort har SEO i dagens landskap tre huvudmål:

  1. Att hjälpa sökmotorerna att hitta dina webbsidor;
  2. Att hjälpa sökmotorerna att tolka dina webbsidor;
  3. Att hjälpa besökarna på dessa webbsidor att använda dem på bästa sätt.

Akronymen S.E.O. står för Search Engine Optimization och översätts till sökmotoroptimering. Åtgärderna kan skilja sig ganska mycket åt och gäller olika aspekter av en webbplats:

  • optimering av webbplatsens struktur.
  • optimering av dess HTML-kod;
  • optimering av dess innehåll;
  • hantering av interna och externa länkar;
  • o.s.v.

Den strategiska SEO-fasen – att välja sökord

Detta är ett mycket kritiskt steg, eftersom vilket SEO-arbete som helst förlorar sin mening om man inte först gör en grundlig analys av de sökord som borde väljas. Sökandet efter de "bästa" sökorden kan göras med hjälp av programvaruverktyg, användarintervjuer, konkurrentanalyser (konkurrensbaserad benchmarking) eller genom att söka i sökmotorerna själva. Den mest populära är utan tvekan Google, med över 90 procent av marknadsandelen för sökmotorer i hela världen.

För att lyckas med SEO rekommenderas det att välja sökord som inte är alltför generiska, eftersom det annars skulle vara mycket svårt, och i vissa fall omöjligt, att uppnå goda resultat inom en rimlig tidsram på grund av den höga konkurrensgraden. Dessa sökord bör inte heller vara alltför specifika; för om de inte är tillräckligt sökta kommer de inte heller generera någon trafik till din webbplats. När du väljer sökord gäller Chris Andersons long tail-teori, enligt vilken nischade produkter har större chans att bli lönsamma.

Därför är det fördelaktigt att överväga sökord som består av en eller två söktermer med en hög sökvolym, men det är också viktigt att välja sökord som består av flera ord med en lägre sökvolym. En stark uppsättning sökord utgörs av en balans mellan nischade och generiska sökord, mellan transaktions-, informations- och navigeringssökord. Tillämpar man denna teori ur ett SEO-perspektiv, är det därför bättre att välja long tail-sökord med hög konverteringsgrad och låg konkurrens än sökord med hög konkurrens och låg konverteringsgrad.

Think about what a user is going to type.

Matt Cutts, Former Head of Webspam at Google

Sökmotoroptimering och innehållsmarknadsföring: Om det inte indexeras, existerar inte innehållet!

SEO utan innehåll är lönlöst, och innehåll utan SEO är osynligt. Det framgår tydligt att innehåll och SEO är två oumbärliga och nära sammanlänkade element för att nå ut till intressenter och potentiella kunder. Content is king – ett uttryck som du säkert har stött på tidigare – men även utmärkt innehåll kommer inte att ge några mätbara fördelar om det inte är optimerat så att sökmotorerna indexerar och belönar det på resultatsidorna.

Utan intressant innehåll som fångar målgruppens uppmärksamhet hjälper det inte att ägna sig åt SEO-relaterade aktiviteter. Att skapa värdefullt, fängslande och engagerande text- och bildinnehåll är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att nå framgång. Innehållet bör skapas i enlighet med riktlinjerna för SEO-texter och sedan spridas där målgruppen samlas: i sökmotorer, sociala medier, forum och alla andra ställen på webben som besöks av potentiella kunder.

SEO är viktig för vilket företag som helst. Däremot är den särskilt användbar för småföretag, bloggare och nystartade verksamheter som inte förfogar över stora budgetar men som vill uppnå betydande och bestående resultat. Att investera i utvecklingen och genomförandet av en bra SEO-strategi är definitivt en av de mest lönsamma åtgärderna du kan vidta just nu, med en av de högsta avkastningarna över tiden.

Vill du hitta relevanta sökord för att nå ut till din målgrupp?

Kontakta Think Happy Thoughts för en konsultation så hjälper vi gärna till att öka (rätt) trafik till din webbplats. Think new. Think brave.