Kulturer, religioner och tidsepoker bär alla på olika historier. Legender och myter uppbyggda med ungefär samma rollbesättning, där olika karaktärer gestaltar särskilda sinnesstämningar eller handlingar. Dessa karaktärer kan kallas arketyper, och är urbilder med en lång historia kopplade till en uppsättning känslor och tankeassociationer.

Dagens varumärken kan dra nytta av fenomenet genom att identifiera sig med lämpliga arketyper, och därmed lyfta viktiga aspekter och förstärka den känslomässiga uppfattningen. Att beskriva varumärken utifrån arketyper är som att kategorisera dem utifrån personlighetsdrag. De representerar beteendemönster som utgör ett särskilt sätt att vara på, och är ett effektivt sätt att sätta ett ramverk för den tonalitet som syns och hörs utåt. Du känner säkert till varumärken som anspelar på trollkarlar, eftersom allt de gör är så otroligt att det bara måste vara magi? Eller produktvarumärken inom livsmedel som vill associeras med passion för att framhäva sin förföriska smak?

Arketyper för varumärkespositionering

Varumärken väljer en arketyp som stödjer den positionering de vill ta och äga på marknaden. De associationer som finns med den valda arketypen är det som varumärket eftersträvar, vill beskrivas med och upplevas som. De jämförbara egenskaperna införlivas då i varumärkeskommunikationen. Ofta är det ett väldigt effektfullt sätt att också särskilja sig från sina konkurrenter.

Arketyper inom content marketing

Att använda sig av arketyper inom content marketing - eller innehållsmarknadsföring - är ofta en god idé för att återge sina egna historier. De associationerna som finns med den valda arketypen gör att den egna historien förstärks och målgruppen blir invaggad i samma linda som funnits med sedan urminnes tider. Arketypernas universella karaktär gör dem applicerbara över hela världen, och känslomässiga berättelser som använder dessa stereotypiska, välkända figurer blir omedelbart begripliga och skapar förtroende och sympati.

De 12 arketyperna och deras egenskaper

Hjuldiagram med arketyper, Think Happy Thoughts

Arketyper har funnits lika länge som berättandet i sig. Den grekiske filosofen Platon utforskade först idén om arketyper när han talade om elementära former; idealiska mallar som allt i den materiella världen var baserade på. Många prominenta tänkare har över åren haft liknande teorier av primordiala “kategorier” eller “avtryck”. Carl Jung - den mest kända dissidenten av den klassiska psykoanalysen - utforskade våra förfäders ursprung och det kollektivt omedvetna. I detta fann man många revolutionerande idéer, däribland de 12 jungianska arketyperna. Det är dessa 12 arketyper som i nutid ofta appliceras på varumärken. Här har vi samlat en kort redogörelse för respektive arketyp. Vilken kan du applicera på ditt varumärke?

Den vise

Intellekt och kunskap är anledningen till den vises existens. Arketypen av att vara en fritänkare som försöker förstå världen, högaktar intelligens och har analytiska förmågor. Hos den vise finns alltid ett faktum eller en logisk förklaring. Kanske är det självskrivet att vi ofta ser arketypen användas i positionering bland forskningsinstitutioner och aktörer inom utbildningssektorn.

Rebellen

Rebellen bryter ut ur det vanliga. Hen strider mot reglerna, gillar att chockera och starta revolutioner. Denna figur förknippas ofta med rappare och kändisar som blir inblandade i skandaler. Företag kan dock välja att bygga upp en medvetet rebellisk positionering, särskilt om man vill nå en ung målgrupp.

Hjälten

Hjälten är viljestark, hjälpsam och har ett bra självförtroende. Uppfattningen finns om att vara en frälsare – någon som bekämpar det onda och skyddar det goda. Andra karaktärsdrag som tillskrivs hjälten är att denne aldrig förlorar, i och med att denne aldrig ger upp. Hjälten slåss för makt, eller ära och berömmelse. Varumärken som vill framstå som just en hjälte använder sig av denna arketyp.

Magikern

Magikern eller trollkarlen framstår som den stora revolutionären, som inte bara regenererar och förnyar sig själv, utan även andra. Magikern påverkar gärna andra genom att hitta på möjligheter och lösningar som sätter världen i rörelse. Varumärken som gärna gör sken av just detta tillskriver sig ofta arketypen magikern. Utöver detta är de ofta karismatiska och dynamiska, något de vet om själva och använder till sin fördel.

Utforskaren

Utforskaren lägger stor vikt vid sitt oberoende och älskar att prova nya saker. Här är frihet, mod och känslan av orubblighet typiska karaktärsdrag. Utforskaren ses ofta som något djärv, som styr ut en tydlig väg men som också är öppen för nyheter och äventyr. Arketypen associeras också med perfektion och att aldrig nöja sig. Här ser vi ofta varumärken som vill ta en position av att sticka ut hakan gentemot sina konkurrenter.

Narren

Narren älskar livet och trivs bäst i ögonblicket. Han strävar efter njutning och glädje. Sympati för sina medmänniskor är också en viktig del av denna arketyp. Narren gillar att underhålla och roa, vilket är anledningen till att komiker och underhållare ofta sätts i samband med honom.

Älskaren

Älskar och älskar, och älskar att slösa det på andra människor. Här handlar det helt och hållet om hjärta och känsla. Älskaren njuter gärna och värdesätter skönhet över allt annat. Till sin motpart förmedlar älskaren känslan av att vara unik och förstådd. Passionerad, förförisk och stående för trygghet och närhet är andra karaktärsdrag vi ser hos älskaren. Den här arketypen förknippas ofta med varumärken som fokuserar på emotionalisering och i kommunikationen används den när en intensiv känsla ska förmedlas.

Den vanlige

Den vanlige är en jordnära och lojal människa. Denne uppträder diskret, pålitligt och anpassar sig till sin omgivning. Ett bra exempel på denna arketyp skulle vara ett varumärke med en tydligt pragmatisk positionering, till exempel en lågprisbutik.

Vårdaren

Vårdaren, i vissa fall kallad omhändertagaren, uppfattas som empatisk och omtänksam. Ofta är det också just denne som känner lite starkare än andra människor och som också bär dessa känslor utanpå. Konsekvensen av detta är att vårdare ofta erbjuder moderligt stöd till personer omkring dem. Karaktärsdrag som att hjälpa, stödja och skydda andra till varje pris besitter denna arketyp. Varumärken som har detta i sin kärnverksamhet vänder sig ofta till denna arketyp men även de som vill framstå som en hjälpande hand gentemot sina målgrupper.

Makthavaren

Arketypen av någon som vill ha kontroll och däri gärna makt. Samtidigt vill makthavaren ha en harmonisk miljö, vilket är anledningen till att denne försöker använda sin position för att åstadkomma positiva förändringar. Här är kännetecken en hög ansvarskänsla, stabilitet och strävan efter förträfflighet. Hos varumärken används makthavaren som arketyp då man vill tillskriva självklarhet, självsäkerhet och ordning: helt enkelt att man är ledaren i flocken.

Skaparen

Skaparen är experimentell och idérik, kreativ och förändringsbenägen. Ofta är utgångspunkten för skaparen att stora visioner ska bli förverkligade och konkretiserade för världen. Skaparen vill förändra och gärna vara oberoende. Fantasin hos skaparen är oändlig och det är just den förmågan som gör denne innovativ. Hit hör ofta varumärken som identifierar sig som tänkare och som har en längtan efter frigörelse.

Den oskyldige

För den oskyldige är lycka och tillit viktiga värden. Dessutom är spontanitet och optimism typiska karaktärsdrag. Utöver det önskar den oskyldige att göra hela världen lycklig och ser det goda i allting. Denna arketyp ses ofta som viljan att tillfredsställa andra och själv vilja ha tillhörighet. Av andra betraktas den oskyldige som trovärdig och tillförlitlig vilket är åtråvärda karaktärsdrag för många varumärken.

Vill du veta mer om hur du kan inkludera varumärkesarketyper i din långsiktiga varumärkesstrategi? Tveka inte att kontakta Think Happy Thoughts!