Strategi in action

I detta case

Marknadsplan
Workshop

MEDBORGARSKOLAN

Att skapa en levande marknadsplan, så gjorde vi just det - tillsammans med Medborgarskolan

Utmaning 
De flesta organisationer som vi träffar har ingen professionell marknadsplan. Orsaken är oftast att man inte har kompetensen internt för att ta fram den, eller att man helt enkelt inte har tiden som krävs för att göra ett bra arbete. Medborgarskolan hade verkligen inte tiden, och kontaktade oss.

Lösning 
Vi identifierade snabbt att man inom den stora organisationen som verkade med flera lokalkontor, och affärsområden, hade olika bild av var organisationen befann sig och hur man hamnat där. Det blev därför viktigt att under en workshop involvera många ledande befattningar i en grundlig nulägesanalys. Genom att förtydliga erbjudandet, målgrupperna, konkurrenterna, omvärldsfaktorer samt en hederlig gammal SWOT, så fick vi en stadig plattform att stå på som alla var överens om. Efter det följde ytterligare en workshop, där vi fastställde positionering, marknadsföringsstrategi och budskapshierarki. Vilket var möjligt eftersom vi kunde ta avstamp i nulägesanalysen.

Resultat 
Arbetet resulterade i en marknadsplan som organisationen kunde enas kring, och nu kan arbeta efter internt eller med partners under lång tid. Vår ambition att skapa ett ”levande dokument” sattes verkligen på prov då pandemin slog till väldigt snart efter marknadsplanen sjösatts. Det blev då tydligt att man nu snabbt kunde anpassa planen och aktiviteterna efter de nya förutsättningarna på marknaden, och proaktivt möta de nya utmaningarna med anpassade aktiviteter

Jag vill också veta hur ni kan hjälpa oss med en marknadsplan!

Citattecken

Think Happy Thoughts har genom en tydlig process med involvering av flertalet av våra medarbetare hjälpt oss att ta fram en professionell marknadsplan för vår komplexa verksamhet, och gjort den till ett levande dokument genom att löpande utvärdera och uppdatera den vartefter förutsättningarna förändrats på marknaden.

Helena Vincent
Marknads- och kommunikationsansvarig 
Medborgarskolan

Whiteboard med post-it-lappar

Vi börjar med ett mail…

Behöver jag göra massor av förarbete? Hur kommer vi igång? Inga frågor är för små, för stora eller dumma. Skriv till oss så leder vi dig genom hela resan mot nya framgångar.

Ser du inget formulär? Då kan det hända att du har en adblocker aktiverad, stäng av den och prova igen. Annars är du alltid välkommen att ringa till oss på 019-12 52 50.

Think Happy Thoughts AB

Olaigatan 21, SE-703 61

Örebro, Sweden

+46 (0) 19 125 250

info@thinkhappythoughts.se

@thinkht

Integritetspolicy

Insikter och inspiration direkt i din mail. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

info@thinkhappythoughts.se