Vi arbetar med Rx, OTC och handelsvaror. I alla kanaler över hela Norden.

Ser du fördelarna med en IMA-diplomerad reklambyrå som kan tänka utanför läkemedelslådan? En fullservicebyrå som får idéerna att lyfta högt – och landa tryggt – inom branschens etiska regelverk?

Välkommen till Think Happy Thoughts. Vi hjälper gärna till att översätta dina produktfördelar till patientfördelar på ett övertygande sätt, utan övertramp.

LÄS MER
image

Förebygg regelvärk

Bra läkemedelsinformation förenklar rätt behandling i alla led. Den hjälper professionen välja och förklara rätt behandling för patienten på en allt mer komplex marknad.

Hela beslutsprocessen – från utformning av SPC och förpackning till att medicinen lindrar patientens besvär – är omgärdad av tillstånd, lagar och regelverk; Läkemedelsverk, IGM och NBL, internationella guidelines, subventioner, samverkan kring nationella strategier och landstingens läkemedelskommittéer.

Vägen till rättvisande, objektiv, meningsfull och balanserad läkemedelsinformation börjar därför lämpligen hos en samarbetspartner som är väl insatt i läkemedelsbranschens etiska regelverk. Det smärtfria sättet att nå målet är via en gemensam, metodisk arbetsprocess med tydliga kontrollstationer.

LÄS MER
image

Känner du läkarens ömma punkt?

Rationella beslutsmaskiner, vanedjur eller medmänniskor som bara vill patientens bästa? Synen på läkarkåren, målgruppen för otaliga olästa läkarbrev, tycks skifta. Vem nu läkaren än är, brukar vi upprepa till våra uppdragsgivare att både mottagligheten och förmågan att minnas budskapet ökar, om man tar vägen via magen.

För att skapa effektiva kommunikationskoncept räcker det inte att veta hur marknaden och läkemedlet fungerar, eller att ensidigt tala till hjärnan. För att beröra måste man förstå både patientperspektivet och professionens valmöjligheter.

Sikta på magen

På en punkt skiljer sig inte vår målgrupp från mannen på gatan. Läkare, tandläkare, veterinärer och farmaceuter litar mer på den som visat sig hålla vad den lovar, än på ett okänt preparat från en obekant aktör. Samma lagar om perception och dramaturgi och vad som skapar sympati gäller. Den som vill tala med marknaden måste sikta på människan. Vilken magkänsla efterlämnar ditt senaste material?

LÄS MER

Är arbetsgruppen IMA-utbildad?

LÄS MER

Sätter ni tillsammans fokus på strategin bakom reklameffekten?

LÄS MER

Kan du räkna hem resultatorienterade lanseringar inom Rx, OTC och handelsvaror?

LÄS MER

Fungerar din partner lika bra både som huvud- och produktionsbyrå?

LÄS MER

Samtliga copywriters och projektledare hos oss har genomgått kursen för Informations- och marknadsansvariga inom läkemedelsföretag. Insikten om vilka möjligheter som SPC:n och regelverket erbjuder, gör ditt nya bollplank både tryggare och träffsäkrare. Tillsammans kan vi utveckla din marknadsföring i alla kanaler och bemöta eventuella övertramp från konkurrenterna.

Vilken marknadsposition ska vi erövra eller försvara och vilka resurser krävs för att nå målen? Vår analys av de viktigaste hindren och framgångsfaktorerna för din satsning pekar ut den mest framkomliga vägen till målet.

Vi berättar gärna mer om hur fluorskölj blev synonymt med Flux på sju marknader och hur fluxa blev ett eget verb. Eller hur vi kapar marknadsandelar åt receptbelagda glaukom-ögondroppar i hela Norden.

Ditt byråbehov styr vår roll. Vi har inga problem att vara nr 2. På Think Happy Thoughts tänker vi positivt att vår chans kommer. Du lär märka att vi är först på bollen och snabba att komma till skott, oavsett uppdrag. Och vi tar gärna ansvar för både strategi och produktion. Då brukar samarbetet bli allra effektivast.

Det är resultatet som räknas

Bryr sig din byrå om ert resultat i ett diagnostiskt prov? Det gör vi. Oavsett antal ja-svar, vill vi väldigt gärna träffa dig. Låt oss kalibrera kalendrarna och boka ett möte bums.

Daniel Forneheim
Varumärkesstrateg, partner
070-575 21 80

Emily Öjdemark
VD, partner
070-575 56 92

LÄS MER