I detta case

Grafisk profil

ARBOGA

”Ny version av Arbogas kommunvapen ökar tillgängligheten”

Utmaning – en tillgänglig version av Arbogas stadsvapen 
Under hösten 2022 fick Think Happy Thoughts i uppdrag att hjälpa Arboga kommun i arbetet med att förnya kommunens grafiska uttryck och anpassa det till det digitala landskapet. I uppdraget ingick även att uppdatera Arbogas unika stadsvapen från 1330. En annorlunda utmaning där vi tvingats tänka kreativt inom strikt givna ramar. Ett uppdrag som krävde precision och koll på heraldiken (läran om vapensköldar). 

Lösning – en varsam evolution 
Vi påbörjade arbetet med en noggrann och bred research för att skapa en tydlig bild av vilken förändring som var möjlig för att modernisera, men samtidigt ta till vara arv och historia. Vi har sedan arbetat nära kunden i ständig dialog för att nå ett gott resultat. Tre aspekter var mycket viktiga att ta hänsyn till i arbetet med stadsvapnet:

  • Tillgänglighet
  • Grafiskt uttryck
  • Heraldik

Våra kreativa tankar födde två spår: Revolution eller evolution. Där vi så småningom landade i det senare. En utveckling av det befintliga till något nytt och modernt med särskilda parametrar i åtanke. En finjustering med varsam hand.

Det ursprungliga stadsvapnet var inte helt enkelt att avbilda och använda i alla format. Vi gjorde därför den nya designen något enklare med färre detaljer för att kunna använda det i mindre storlekar samt digitalt i exempelvis appar. Allt för att öka tillgängligheten.

Den nya logotypen är framtagen i dialog med statsheraldikern på Riksarkivet. Logotypen består av ordet Arboga kommun, en vapenbild och en murkrona.

Resultat – lyfter fram kommunen som ett föredöme 
Det verkar som att vi har lyckats. Det nya stadsvapnet har hyllats för sin varsamma transformation där det moderniserats till en ny, mer tillgänglig form utan att förlora sitt heraldiska ursprung. I ett pressmeddelande säger den Svenska Heraldiska Föreningen att de ”anser att Arboga har lyckats mycket väl med den nya versionen av stadsvapnet och vill lyfta fram kommunen som ett föredöme.”

Även kommunen själva tycks nöjda med resultatet som är en del av ett större arbete med hela det grafiska uttrycket.
− ”Med det uppdaterade kommunvapnet vill vi visa att vi står stadigt i vår tradition och värnar om vårt historiska arv, samtidigt som vi gör en evolution av kommunvapnet för att möta dagens krav”, säger kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).

Arboga_vapen_krona_horisontell_vittext_RGB
bigpic-galsjon-arbogakommun
mugg-arbogakommun
broschyr-omslag-arbogakommun
Citattecken

Svenska Heraldiska Föreningen anser att Arboga lyckats mycket väl med den nya versionen av stadsvapnet och vill lyfta fram kommunen som ett föredöme.

Henric Åsklund
Svenska Heraldiska Föreningen

stadsvapen-vit-arbogakommun
mapp-arbogakommun
Citattecken

Den nya versionen av Arbogas stadsvapen är ett bra exempel på hur vapnets form moderniseras och anpassas för digitala kanaler samtidigt som det heraldiska innehållet behålls. Den är på alla sätt lyckad.

Stefan Bede
Svenska Heraldiska Föreningen

tavla-arbogakommun
tshirt-arbogakommun

Vapen utan krona

Murkronan är ett tillbehör till vapnet som tillkom i Sverige så tidigt som på 1700-talet. Numera tas den inte med på den registrerade prototypen, men en del av de kommuner som tidigare varit städer, använder fortfarande murkronan som möjligt tillägg.

Citattecken

Självklart måste man få förändra sin omgivning ibland, modernisera den lite. Gör man det dessutom så bra som Arboga så förtjänar man dessutom beröm.

Jesper Wasling
Heraldiker
Driver bloggen Wasling media om heraldik, vapensköldar, härolder och historia

Think Happy Thoughts AB

Olaigatan 21, SE-703 61

Örebro, Sweden

+46 (0) 19 125 250

info@thinkhappythoughts.se

@thinkht

Integritetspolicy

Insikter och inspiration direkt i din mail. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

info@thinkhappythoughts.se