Brighter together

I detta case

Varumärkesplattform
Varumärkeshierarki
Visuell identitet

Naming

BRIGHTEC

Tydligare kommunikation med ny varumärkesplattform för Brightec

Utmaning
BraTech Innovation Group AB bestod av tre olika bolag, med vitt skilda verksamhetsområden och erbjudanden. De olika bolagen hade olika namn och grafiska profiler som inte stämde överens med erbjudandet eller den önskade position som koncernen ville förmedla till målgruppen för att uppnå de höga mål man satt upp inför framtiden. Detta skapade otydlighet i kommunikationen och försvårade möjligheterna för bolagen att med trovärdighet skapa cross selling till varandras kunder.

Lösning
Genom Think Happy Thoughts arbetsprocess Brand360 samlade vi ledningen för bolagen i två workshops, där vi enades om de förutsättningar som de olika bolagen har på marknaden. Vi satte upp en tydlig positioneringsstrategi och arbetade därefter fram en varumärkesplattform för hela koncernen. I varumärkesplattformen tog vi genom vår naming-process fram ett nytt koncernvarumärke och en varumärkeshierarki för de olika bolagen, och efter det en helt ny grafisk profil. Brightec såg dagens ljus.

Resultat
Genom varumärkesarbetet har man idag samsyn inom bolagen på förutsättningarna för att lyckas, och den gemensamma strategin för att nå målen. Den grafiska profilen som är anpassad för alla kanaler och situationer, och det nya namnet, har skapat en verktygslåda som företaget nu förvaltar vidare i all sin kommunikation. Framtiden ser Brightec ut!

Swipa och se skillnaden!

Gamla logotyper för de olika bolagen inom Brightec Group De nya logotyperna för bolagen inom Brightec Group

"Vår symbol guidar oss"

Designkonceptet tar avstamp i den nya symbolen. Det är företagets ledstjärna, och symboliserar de kristna värderingar som företaget är grundat på. Dessa värderingar genomsyrar alla beslut företaget tar – vare sig det gäller personal, affär eller CSR-relaterade frågor. Och, förstås, tonaliteten i det som ska designas.

Brightecs logotyp mot en gryning i bakgrunden
Brightecs nya logotyp och mönster på en vägg

VD:n: Vi går all in.

Den nya, förtydligade positionen innebar ett förändringsarbete som skedde parallellt i koncernens alla bolag. Nytt namn och utseende skulle implementeras på alla nivåer, men framför allt förankras internt. 

Tänk nytt i en stelbent bransch

Gryningen symboliserar möjligheterna varje dag för med sig. Den står för förnyelse och den förändring Brightec vill åstadkomma – i branschen och i människors liv. Vi inspirerades av soluppgångar när vi tog fram färgkombinationer för olika affärsområden och verksamheter. 

Exempel på färgkombination för Brightec
Exempel på typsnittet Ubuntus för Brightec

Form och funktion

Ubuntus är ett typsnitt med en alldeles egen personlighet, som fungerar utmärkt både i print och digitalt. 

"Vad kan vi hjälpa till med?"

Ett mjukt, välkomnande ikonspråk förmedlar bilden av det sympatiska företaget. 

Exmpel på icon-manér för Brightec
Exempel på Brightecs färgpalett

Varma toner välkommet i en bransch med teknik i fokus

Brightecs mönster applicerat på presentpapper
Touch display står på receptionsdisk
Touch display, Brightec
Man i Brightec-tröja
Etikett för Brightec
Exempel på en hoodie för Brightec
Visitkort för Brightec
Stipad bil för Brightec
Mapp för Brightec
Digital profil för Brightec

Think Happy Thoughts AB

Olaigatan 21, SE-703 61

Örebro, Sweden

+46 (0) 19 125 250

info@thinkhappythoughts.se

@thinkht

Integritetspolicy

Insikter och inspiration direkt i din mail. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

info@thinkhappythoughts.se