Växtnäring för nätverkande IT-företagare

GRENIT är ett nyetablerat företagsnätverk för seniora IT-konsulter. Affärsidén är att stärka tillväxten för ensamföretagare genom samarbete utan arbetsgivaransvar i en unik tillväxt- och ersättningsmodell. Målet är att växa organiskt och marknadsföra IT-tjänster över hela Sverige under gemensamt namn. Inom GRENIT är företagaren egen men inte ensam. Namnet och den nya grafiska profilen tar fasta på den organiska tillväxttanken, med trädets stiliserade årsringar som centralt element. GRENITs webbplats och digitala presentationsmaterial tar ett samlat pedagogiskt grepp om rekryteringen av nya konsulter. Där stimuleras ensamföretagarna att öka sin tillväxt genom att rekrytera duktiga konsulter till GRENIT, som ett alternativ till att själva anställa, administrera och arbetsleda. Deras uppdragsgivare kan enkelt hitta fler engagerade egenföretagare med lång erfarenhet under GRENITs varumärke. 

LÄS MER
image

.

LÄS MER